Tietoa #Ihan Diginä! -hankkeesta

#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Hankkeen pilottikokeilut kohdennetaan erityisesti kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisvaiheeseen, itselliseen asumiseen sekä arjen ja vapaa-ajan toimintaan.

Hankkeessa kokeillaan ja treenataan rohkean ennakkoluulottomasti erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia arjen ja osallisuuden tueksi. Digioppimisen sisällöissä ja toteutuksessa hyödynnetään yhteisökehittämisen mallia, jossa aktiivisina toimijoina ovat nuorten ohella heidän lähihenkilönsä ja ammattihenkilöstö. Toiminnan tavoitteet luodaan yhteisvoimin tiimillä, arjen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

#Ihan Diginä! -hankkeen toiminnot 2018-2021
#Ihan Diginä! -hankkeen toiminnot 2018-2021

Tavoitteita lähestytään monen erilaisen toiminnon avulla. Digiklubitoiminnassa arjen digitaitoja ja digilaitteiden käyttöä harjoitellaan kasvokkain säännöllisesti kokoontuvussa pienryhmissä. Virtuaalidigiklubitoiminnassa välimatkat muuttuvat merkityksettömiksi, sillä pienryhmäkohtaamiset toteutetaan videoyhteyden avulla ja osallistumaan pääsee vaikkapa kotisohvalta käsin. Hankkeessa testataan myös etäyhteyksien tuottamia mahdollisuuksia itsenäisemmän arjen sujuvuuden lisäämiseksi sekä luodaan toimintamalli digimpään osallisuutta ja työllistymistä tukevaan toimintaan. Lisäksi hanke toteuttaa viikottain Digirinkitoimintaa. Digirinki on avoin ja maksuton kohtaamispaikka, josta saa apua omiin digipulmiin ja pääsee kokeilemaan erilaisten digilaitteiden käyttämistä. Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Voit siis tulla piipahtamaan tai sitten viettämään aikaa muiden digiasioista kiinnostuneiden kanssa. Myös lähihenkilöt ja ohjaajat ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan. Kerrytettyä ja olemassa olevaa digiosaamista ei jätetä vain sisäpiiriin, vaan vertaisdigiosaajat tarjoavat digivinkkejä ja -neuvoja eteenpäin niitä kaipaaville.

Sitoudumme kokeilemaan rohkeasti ja muokkaamme toimintaa tavoitteellisesti eteenpäin. Motivaatio, oikeus osallisuuteen, innostus ja tiimityö, niistä on meidän digimpi arki tehty! Reittejä uusiin onnistumisiin on useita, yhdessä löydämme varmasti parhaimmat.

Projektia hallinnoi ja toteuttaa Honkalampi-säätiö Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Lisää ajankohtaista tietoa ja yhteystietomme löydät #Ihan Diginä! -hankkeen kotisivulta.