Etäohjaaminen ja sen mahdollisuudet

Hei! Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Karelian ammattikorkeakoulusta, tottelemme nimiä Sauli Karttunen ja Santeri Martiskainen. Teemme opinnäytetyötä etäohjauksesta, joka on hyvin ajankohtainen nykypäivänä. Toimeksiantajanamme toimii Honkalampi-säätiön #Ihan Diginä! -hanke. Opinnäytetyömme konkreettisina tuotoksina ovat tämä blogikirjoitus, sekä samasta yhteydestä löytyvä video. Tarkoituksena on, että luettuaan tämän tekstin ja katsottuaan videon, katsojalla on käsitys mitä etäohjaaminen voi sosiaalialalla olla. Lisäksi jos oikein hyvin käy, ammattilaisella mahdollinen kynnys kokeilla etäohjausta madaltuu.

Mikä etäohjaaminen?

Etäohjaamisesta puhuttaessa tarkoitamme etäyhteyksin tapahtuvaa ohjaamista. Etäyhteydessä voi olla esimerkiksi video- tai ääniyhteyden välityksellä, tai vaikkapa kirjoittamalla. Itseään voi etänäkin ilmaista lukuisin eri keinoin, esimerkiksi viittomalla, puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla, ilmeillä, eleillä ja niin edelleen. Etäohjaaminen voi tapahtua yksilön tai ryhmän kanssa. #Ihan Diginä! -hankkeen virtuaaliset digiklubit ovat yksi esimerkki ryhmässä tapahtuvasta etäohjaamisesta. Haimme käytännön kokemusta ja tuntumaa etäohjaamisesta osallistumalla kolmelle ohjauskerralle, joista kahdessa olimme vetovastuussa. Joka kerralle aihe oli toimijoiden toiveiden perusteella ennalta päätetty, jonka perusteella suunnittelimme ohjauskerralle apukysymyksiä. Roolimme oli huolehtia ryhmän ajankäytöstä ja ohjata ryhmässä tapahtuvaa keskustelua.

Santeri ja Sauli katsovat tietokoneen näyttöä. He etäohjaavat kuvassa pienryhmätoimintaa.
Etäohjaaminen käynnissä

Mitä etäohjaaminen vaatii?

Minimivaatimus ohjaukselle on älylaite, esimerkiksi tabletti, älypuhelin tai tietokone. Laitteessa on myös oltava riittävästi tallennustilaa ja se ei saa olla liian vanha, jotta esimerkiksi tarvittavat sovellukset ja päivitykset saadaan asennettua. Etäyhteydessä oleminen vaatii myös riittävän nopean internetyhteyden. Ammattilaisella on oltava laitteiden käytön suhteen vähintään perusteet hallussa. Silloin niitä on mahdollista käyttää, sekä opettaa asiakkaita niiden käyttämisessä. Mitä paremmin laitteita ja sovelluksia osataan käyttää, sitä paremmin pystytään hyödyntämään niiden eri ominaisuuksia. Nykyisin moni käyttää siviilissä paljon erilaisia älylaitteita ja sovelluksia, joten miksipä osaamista ei tuotaisi myös työpaikalle.

Kuvassa näkyy älypuhelimen näyttö. Näytössä on paljon erilaisia sovelluskuvakkeita.
Erilaisia sovelluksia

Monikanavaisuus tuo etänä tapahtuvaan kohtaamiseen lisää mahdollisuuksia. Esimerkkeinä monikanavaisuudesta näytön jakaminen, videoiden ja kuvien katseleminen, kuvittaminen sekä äänien kuuntelu. Jotta monikanavaisuutta voidaan hyödyntää, se vaatii siis ammattilaiselta käytössä olevan laitteen ja alustan riittävän hyvää hallitsemista. Selkeät ja kattavat ohjeet esimerkiksi Microsoft Teamsin eri ominaisuuksien käyttöön löytyvät hankkeen materiaalipankista. Sovelluksia tähän tarkoitukseen on paljon, joista esimerkkeinä Teamsin lisäksi Skype, Zoom, Adobe Connect ja Join.me. Videoyhteyttä voi hyödyntää myös esimerkiksi WhatsAppissa ja Facebook Messengerissä.

Miten toimia etänä kohdatessa?

Asenne

Olennaista on asenne uuden oppimiseen. Ammattilaisen ei tarvitse osata kaikkea täydellisesti, vaan etäohjaamisen voi ottaa esimerkiksi asiakkaan kanssa yhteisenä oppimisen kokemuksena. Molemmat oppivat toimimaan itselle uudessa ympäristössä. Se välittää myös toimijalle yrittämisen ja uuden oppimisen tärkeyttä ammattilaisen toiminnan kautta.

Vuorovaikutus

Etänä on otettava huomioon vuorovaikutuksen kannalta samoja asioita kuin kasvokkain kohdatessa. Luodaan rauhallinen ja vastaanottavainen ilmapiiri, jotta kaikilla on mahdollisimman luottavainen ja helppo fiilis olla tilanteessa. Kuvakulmassa huomioi, että kasvosi näkyvät. Katso kameraan. Ollaan läsnä, ei tehdä montaa juttua yhtä aikaa, vaan keskitytään menossa olevaan ohjaushetkeen.

Kannusta ja rohkaise

Sen lisäksi että ammattilaisena itse kokeilee uutta, tulee rohkaista myös asiakkaita uuden kokeilemiseen. Virheitä ei pidä pelätä, vaan kannustetaan toinen toisiamme. Sitä kautta syntyvät positiiviset oppimiskokemukset ovat niitä, joiden avulla motivaatio kokeilla ja oppia uutta kasvaa.

Kuvassa näkyy tietokoneen näyttö. Näytöllä on neljä ruutua, joissa näkyy eri ihmisen kuvia. Kuvassa näkyy etäyhteydellä tapahtuvaa ryhmätoimintaa.
Digitoimijoiden näkymä etäkohtaamisessa

Etäohjaaminen tulevaisuudessa

Merkittävimpänä etuna verkossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on joustavuus ajan ja paikan suhteen (Matikainen 2002, 46). Etäohjaustilanteessa osallistujien ei tarvitse välttämättä olla työpöydän ääressä ryhdikkäästi, vaan sitä voi toteuttaa vaikkapa sohvalla makoillen. Rento ilmapiiri onkin olennainen osa etänä tapahtuvaa kohtaamista.

Kuvassa näkyy tietokoneen ruutu. Kuvan oikealla puolella runassa on kuva, jossa näkyy kaksi miestä vilkuttamassa. Santeri ja Sauli.
Etäohjaamisen ei tarvitse olla vakavaa!

Etäohjaaminen herättää myös ennakkoluuloja. Ammattilaisena voidaan ajatella, etteivät minun asiakkaani tarvitse tällaista, heillä ei ole mahdollisuutta hankkia laitteita, tai he eivät kuitenkaan pysty, saati osaisi käyttää niitä. Asiakkaan tulisi itse saada päättää, mikä ohjaamisen muoto sopii hänelle parhaiten. Ei ammattilaisen. Ja kaikkihan lähtee siitä, että asiakas on ylipäätään tietoinen tällaisesta etäohjaamisen mahdollisuudesta. Ammattilaisilla on loppujen lopuksi vastuu siitä, että asiakkaat tietävät erilaisista saatavilla olevista mahdollisuuksista.

Hankkeen aikana on varmasti käynyt jo esille, kuinka taitavia ja nopeita oppijoita toimijat voivat olla. Hyvänä esimerkkinä tästä videoon halukkaiksi ilmoittautuneiden videot, jotka sisällytimme omaan videotuotokseemme. Kartoitimme ensin halukkaita osallistujia, jonka jälkeen yhdessä toimeksiantajamme kanssa toimitimme heille ohjeistuksen videon tekemisestä, sekä kysymykset joihin vastata. Tämän jälkeen he lähettivät ohjeistuksen mukaan tekemänsä videot, kuka mistäkin päin maakuntaa. Voidaan todeta, että taitoja siis löytyy!

Erilaisia sähköisiä palveluita käytetään yhteiskunnassa koko ajan enemmän ja enemmän, myös sosiaalialalla. Voidaan sanoa, että nykyään ohjauksessa hyödynnetäänkin vasta murto-osaa digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista (Peltola 2017). Etäohjaamisessa mahdollisuudet ovat rajattomat. Joten eikun vaan rohkeasti kokeilemaan uutta! Mekin kokeilimme jotain uutta, nimittäin videon tekemistä. Käyppä katsomassa mitä saimme aikaiseksi!

Video etäohjaamisesta Youtube-alustalla

Olisimme kiitollisia, jos saisimme Sinulta palautetta opinnäytetyöhömme liittyen. Vastauksesi tallentuu nimettömänä. Kyselyn löydät täältä: Opinnäytetyön tuotoksen arviointi

Lähteet
Matikainen, J. 2002. Vuorovaikutus verkossa. Verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämönä. Helsinki: Palmenia-kustannus.
Peltola, S. 2017. Ohjauksen tulevaisuuden toimintatavat. Teoksessa (toim.) Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePOOKI 38/2017 – OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT. 101—105. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/135733/ePooki%2038_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Keskustelu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *