Digiosallisuuden äärellä

Hei! Ja mahtavaa! Tieto uudesta viestintäkanavastamme on saavuttanut sinut!

Nimensä mukaisesti blogimme tavoitteena on tehdä pysähdyksiä digitaalisen osallisuuden äärelle. Pysähtymiset toteutetaan #Ihan Diginä! -hankkeen arjen välityksellä innostuen ja uusia mahdollisuuksia sekä näkökulmia arvostaen. Kuten huomata saattaa, näkökulmamme digimpään arkeen on vahvasti mahdollisuuspainotteinen. Toivomme, että tämä näkökulma välittyy myös Sinulle asti jokaisen kirjoituksen yhteydessä, tavalla tai toisella.

Ihan Diginä! -hanke käynnistyi Pohjois-Karjassa kesällä 2018. Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Digitaidot ovat kansalaistaitoja; digi reitittää sinut oikeaan paikkaan, auttaa kauppalistan suunnittelussa, mahdollistaa yhteydenpidon ja uudet tuttavuudet, avaa ovet palveluihin sekä tuo uusia mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Teknologia ja digitalisaatio ovat tuoneet mukanaan uusia osallisuuden ja toimijuuden muotoja, joiden avulla erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden on mahdollista lisätä itsenäisyyden ja toimijuuden kokemuksia elämässään. Jotta mahdollisuudet avautuvat yhdenvertaisesti myös erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden elämän tueksi, tarvitaan usein yksilöllistä ja aktiivista tukea arkeen; uudet laitteet ja sovellukset voivat olla ominaisuuksiltaan soveltuvia ja saavutettavia, mutta niiden käyttöönottaminen vaatii usein aktiivista käyttäjäkoulutusta sekä käytönaikaista tukea. Lisäksi saavutettavien digipalveluiden käyttö vaatii sen, että ne ovat toimijoiden tiedossa. Hanke kohdentaa toimintansa itsellisen asumisen, osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan sekä arjen ja vapaa-ajan osa-alueisiin. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Honkalampi-säätiö. Onneksemme hanketyöhön liittyy vahvaa kumppanuutta ja monipuolista yhteistyötä, joten saamme toteuttaa ja kehittää yhteisiä tekoja niin paikallisten , kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Hankkeen päätavoitteeseen tähtäävät pilottikokeilut ovat monisäikeisiä. Tulemme avaamaan hankkeen osatavoitteita ja toimintoja tarkemmin myös tämän blogin sisällöissä. Tarkastelemme #Ihan Diginä! -hankkeen kokeiluja syvemmin ja jaamme tietoa hankematkan varrella kerrytetyistä kokemuksista ja havainnoista. Puolentoista vuoden hanketyöskentelyn jälkeen asiaa on kerrottavana, monista eri näkökulmista ja monen eri kertojan välityksellä. Tästä syystä koemme tärkeäksi haastaa mukaan sisällöntuottajiksi myös sidosryhmiämme eli toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Haluamme tuoda näkyväksi juuri heitä, jotka ovat rohkeasti tarttuneet uuteen ja lähteneet ennakkoluulottomasti hyödyntämään digitaalisuuden moninaisia mahdollisuuksia omassa arjessaan. Nämä tahot ovat juuri niitä tähtiä, jotka toteuttavat kentällä digitaalista työotetta ja edistävät teoillaan digitaalisen osallisuuden kasvua.

Haluamme tuoda näkyväksi juuri heitä, jotka ovat rohkeasti tarttuneet uuteen ja lähteneet ennakkoluulottomasti hyödyntämään digitaalisuuden moninaisia mahdollisuuksia omassa arjessaan.

#Ihan Diginä!

Hanketiimistä sen verran, että Saila koki hankkeen aihion niin innostavaksi ja tärkeäksi, että muutti työtehtävän perässä Jyväskylästä Joensuuhun. Sari on hankkeen paikallinen vahvistus. Tiimi toimii omalla erityisosaamisen kentällä, sillä Sari on alan rautainen ammattilainen, joka omaa 17 vuoden työkokemuksen kehitysvamma-alalta. Saila puolestaan valmistui vuonna 2012 erityiskasvatuksen ja vammaistyön sosionomiksi ja viimeistelee parhaillaan sosionomi YAMK-tutkintoa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Molempien työhistoria sisältää monipuolisen kattauksen erilaisia työtehtäviä, moninaisissa erityiskasvatuksen ja vammaistyön toimintaympäristöissä. Se, mikä meitä liikuttaa, on vahva halu muuttaa rakenteita, jotta digiyhteiskuntamme mahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti saavutettavissa meistä jokaiselle. Työssämme merkityksellisin fiilis syntyy siitä, kun tietää, että ollaan tärkeän ja tarpeellisen teeman äärellä. Digiosallisuus kuuluu yhdenvertaisesti meille jokaiselle!

Sari ja Saila

Blogin avaustekstissä on tärkeää tehdä lupaus, jonka toteutumista voimme myös seurata. Täten lupaamme pyrkiä tuottamaan kirjoituksillamme iloa, herättämään ajatuksia ja toivottavasti myös antamaan ideoita digimmän arjen muotoutumiseen. Toivomme, että blogin sisältö tuottaa lukijalleen palkokasvien sijaan värikkäitä ideanuppusia. Täyttä varmuutta emme asiaan voi valitettavasti antaa. Sydämellisesti tervetuloa seuraamaan digimmän arjen muotoutumista Pohjois-Karjalassa. Juuri siellä missä eletään ihmeessä, ollaan kirkkaasti parempia, missä korvesta löytyy kulta, minne on helppo tulla ja olla. Vain muutamia mainitaksemme.

Meidän liikevoima syntyy vahvasta halusta muuttaa rakenteita, jotta digiyhteiskuntamme mahdollisuudet olisivat yhdenvertaisesti saavutettavissa meistä jokaiselle.

#Ihan Diginä!

P.s. Meillä on jo olemassa pieni, salainen lista aiheista, joihin haluamme ehdottomasti tarttua blogissamme. Sisältöä ei kuitenkaan rakenneta yksin, joten tärkeimmäksi nouseekin kysymys:

Mistä asioista tai aiheista Sinä toivoisit meidän kirjoittavan?

Digitaalisella rakkauvella, Saila ja Sari

Keskustelu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *