Digiklubitoiminnan ytimessä

“Tiiminä me päätettiin yhdessä mitä me halutaan itse oppia ja mitä tehdä kaikilla kerroilla.”

Digiosaaja 2019

Kuten avauskirjoituksessa lupasimme, blogissa tarkastellaan hankkeen toimintoja syvemmin. Tämä kirjoitus käsittelee hankkeen testatuinta pilottikokeilua eli digiklubitoimintaa. Digiklubeja on järjestetty Pohjois-Karjalassa yhdeksän kappaletta.

Hankkeen päätavoite on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja nuorten aikuisten arjen ja toiminnan siirtymistä digitaalisempaan aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Päätavoite pyritään saavuttamaan usean eri osatavoitteen avulla; yksi niistä on kouluttaa ja ohjata digitaalisten laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmien käyttämisessä. Vaikka tämä osatavoite sisältyy hankkeen jokaiseen pilottiin, niin vahvimmin se näyttäytyy juuri digiklubitoiminnassa sekä toteutetuissa matalan kynnyksen kokeiluissa esimerkiksi Digirinkitoiminnassa.

Digiklubitoiminta pähkinänkuoressa

Digiklubitoiminta on viikoittain kokoontuvaa pienryhmätoimintaa, joka on suunnattu erityistä tukea tarvitseville henkilöille, henkilöstölle sekä lähihenkilöille. Digiklubitoiminnassa jokainen on tasavertainen toimija. Ryhmäkertojen kesto vaihtelee ryhmän mukaan, yleensä 1 1/2h-2 1/2h per kerta. Digiklubitoiminnan kesto on noin kolme kuukautta (8-15 kokoontumista).  Klubilla on mahdollista saada kasvokkaista digikoulutusta, -ohjausta ja -tukea sekä tutustua erilaisiin digilaitteisiin ja -palveluihin. 

1. Aloitus ja yhteissuunnittelu

#Ihan Diginä! -hankkeessa digiklubitoiminnan alussa kartoitetaan toimintaympäristön digitaalinen nykytila yhdessä osallistujien kanssa:

  • miten digiä hyödynnetään arjessa?
  • millaiset verkkoyhteysvalmiudet yhteisössä on?
  • käytössä olevat digilaitteet- ja palvelut
  • mihin (ja kuinka paljon) digitukea arjessa annetaan?
  • yhteisön digiosaamisen ja innostuksen lähtötaso

Lisäksi aloitusvaiheen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuoda digitaalisen maailman moninaiset mahdollisuudet esiin. Erilaisten vaihtoehtojen tarkastelu mahdollistaa toimijoille tietoon perustuvien valintojen tekemisen esimerkiksi digioppimisen tavoitteen määrittelyssä.

Esimerkki kuvatuetusta materiaalista digimaailman avartamisen tueksi.

Toiminnan lähtökohtana ovat osallistujien yksilölliset tarpeet. Jokaisen klubin alkuvaiheessa toiminnan sisällöt räätälöidään osallistujien mielenkiinnon ja tarpeiden mukaisesti. Myös toiminnan aikataulut, klubiolosuhteet ja teemat muotoutuvat yhteissuunnittelun kautta. Jokainen tiimi päättää myös nimen omalle digiklubilleen. Hankkeessa on ollut mukana esimerkiksi #Nappisalamat, #Siitähänselähtee, #Hurricane ja #Ahkerajoukko.

Millainen olisi juuri teidän muotoilema digiklubi?

Klubilla tuetaan ja kannustetaan vertaisohjaamiseen ja -oppimiseen. Digiklubitoiminnan arvolähtökohtia vertaisoppimisen lisäksi ovat osallistujien osallisuuden ja toimijuuden tukeminen läpi prosessin sekä vahvuuskeskeinen ja kannustava työskentelytapa.

Toimijoiden henkilökohtaiset tavoitteet ja olemassa oleva digiosaaminen pidetään näkyvillä yhteisön arjessa läpi prosessin ja usein myös siitä eteenpäin. Materiaali toimii loistavana työvälineenä koko yhteisön digioppimisen sekö omien digitaitojen kehittymisen seuraamisessa. Lisäksi materiaalin avulla näkee kenen erityisosaamisesta voisi olla hyötyä digipulman kohdatessa. Digitaitojen harjoittelun ei pidä rajoittua vain digiklubitapaamisiin, vaan muodostua luonnolliseksi osaksi arkea.

Omat digivahvuudet ja digioppimisen tavoitteet isosti näkyviin! Lisäksi jokainen toimija asettaa itselleen yhden oppimisen tavoitteen,

2. Digiklubitoiminta

Yhteissuunnittelun jälkeen digiklubitoiminnassa jatketaan kohti ryhmän jäsenten yksilöllisiä digioppimisen tavoitteita. Yksilöllisiä tavoitteita harjoitellaan ryhmässä, jolloin myös ryhmän jäsenten olemassa oleva digiosaaminen pääsee käyttöön esimerkiksi vertaisdigiohjaamisen merkeissä. Ryhmä päättää itse missä järjestyksessä digioppimisen tavoitteita käsitellään.

Digiklubitoimintamallin runko

Oppimisen tavoitteina voi olla esimerkiksi WhatsAppin käyttäminen, digivalokuvaamisen oppiminen, sähköinen ajanvaraus tai jonkun tietyn sähköisen palvelun käyttäminen. Yhden digiteeman harjoittelu voi vaatia useampia ryhmäkertoja. Toimintaa muovataan aina klubilaisten yksilöllisten oppimistarpeiden mukaan.

3. Nyt juhlitaan Digiosaajia – digiklubitoiminnan päättäminen ja jatkon suunnittelu

Digiklubitoiminta on kurssiluonteista, tavoitteellista toimintaa, jossa on selkeä alku ja loppu. Ja lopussa tottakai juhlitaan kuvallisten ja henkilökohtaisten osaamistodistusten kera! Klubin päättyminen ei tarkoita sitä, että digitaalisemman arjen rakentaminen ja digitaitojen harjoittelu päättyisi; digiklubi on alku. Toimintaa voidaan jatkaa monin erilaisin tavoin. Yhteisö voi asettaa uusia digioppimisen tavoitteita uusien toimijoiden kanssa ja digiklubilta valmistuneet digiosaajat ovat uuden klubin vertaisdigiohjaajia. Tai sama ryhmä voi seuraavaksi syventyä vain yhteen aiheeseen esimerkiksi tubettamiseen, jolloin ryhmä lähtee tavoitteellisesti harjoittelemaan siihen kuuluvia osa-alueita kuten kuvaamista, sisällönsuunnittelua ja editointia. Kuten digiosaajamme on todennut, “digin kohdalla meistä jokainen on tietyllä tavalla upean keskeneräinen”.

”Mielestäni opin jo ihan kivasti kaikenlaista, mutta ois voinut oppia lisääkin. Jäi kyllä vielä vajaaksi oppiminen mun osalta.”

Digiosaaja 2019

Hankkeessa digiklubitoiminnan päättyessä toteutetaan loppukartoitus, jonka avulla voidaan havaita merkkejä lyhyen aikavälin muutoksista, saada esiin jatkokehittämistarpeet ja suunnitella juurtumisen tukitoimet. Jokainen hankkeen toiminnassa mukana ollut yhteisö saa räätälöityä tukea ja koulutusta juurtumisen tueksi läpi hankkeen. Yhteistyö jatkuu ja kehittyy yhdessä eteenpäin. Näin on tapahtunut upean #siitähänselähtee -tiimin kanssa, joka oli ensimmäisiä digiklubitoiminnan pilottiyhteisöjä. Video kuvattiin keväällä 2019, kun digiklubitoiminnan kokeilu tuli päätökseensä. Kehittämisen ja yhteisten tekojen tie on jatkunut vauhdikkaana ja rohkeana myös digiklubitoiminnan jälkeen <3

Ja viimeistään nyt on lupa innostua 🙂

Digiklubitoimintamalli julkaistaan tänä keväänä. #Ihan Diginä! -hanke levittää ja juurruttaa hyviä käytänteitä eteenpäin livenä ja verkossa. Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä!

#Siitähänselähtee -digitiimin kirjoitus selkolehti Leijassa 3/2019.

Keskustelu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *